Andere publicaties

Volgende publicaties over de Antwerpse Polder zijn verkrijgbaar bij de heemkundige kring. Bij verzending buiten de Antwerpse Polder of naar Kapellen worden komen er verzendingskosten bij de prijs.

TITEL

PRIJS IN EURO

BERENDRECHT IN WEST-BRABANT

10,00

DE KAPEL VAN DE HAGELBERG IN BERENDRECHT

5,00

RUSTHUIS AALMOEZENIER CUYPERS IN STABROEK

5,00

VAN ENGELS KAMP NAAR LUCHTBAL

5,00

DE SCHELDE IN KUNST EN CULTUUR

5,00

DE STADT SANTVLIET (in voorbereiding – niet te koop)
50 JAAR FANFARE VERBROEDERING STABROEK

5,00

ZOEKLICHTJES OP STABROEK

7,00

50 JAAR VERENIGDE GANSRIJDERS ANTWERPSE POLDERS

10,00

OOSTERWEEL, VERDWENEN MAAR NIET VERGETEN

10,00

WILMARSDONK, HERINNERINGEN AAN EEN VERDWENEN DORP

10,00

OORDEREN IN PLAATJES EN PRAATJES

10,00

LILLO BOVEN… EN ONDER HET ZAND

22,00

DE DIAMANTEN GANS VAN HET KLONENDORP – HOEVENEN

15,00

BLOEMBOLLENVELDEN IN DE POLDER

1,00

“DE GROOTE OORLOG” 1914 – 1918 IN DE ANTWERPSE POLDER

16,00

MARTEN MELSEN 50 JAAR LATER

1,00

MARTEN MELSEN EN DE GROOTE OORLOG – KUNSTBOEK

35,00

BENEDICTUS VAN DEN MAEGDENBERGH – ZANDVLIET

40,00

ABONNEMENT DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT POLDERHEEM

13,00

LOSSE NUMMERS POLDERHEEM

4,00

Een nieuw boek over Zandvliet is in voorbereiding

Bestelling van publicaties

In deze prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen, ze zijn afhankelijk van de bestelde publicatie naar gewicht en aantal.

Contacteer daarom Frans Yzermans, tel. 03 664 30 98 of heemkringpolder@gmail.com voor uw bestelling.

Vervolgens kan de betaling gebeuren op rekening BE 91 9730 1394 3176 van de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder, 2940 Hoevenen.