POLDERSCHETSEN ANDRÉ GAILLIAERDE

WELKOM
MEER DAN 30 ORIGINELE TEKENINGEN
ORIGINELE SCHILDERSEZEL IN BRUIKLEEN VAN DE ABDIJ AVERBODE
TOONKASTEN MET EXTRA INFO

OFFICIËLE OPENING VAN DE TENTOONSTELLING – 1 APRIL 2023

FRANS YZERMANS, VOORZITTER VAN DE KONINKLIJKE HEEMKUNDIGE KRING VAN DE ANTWERPSE POLDER.
HOOG EERWAARDIG HEER MARC FIERENS, ABT VAN DE ABDIJ VAN AVERBODE, TIJDENS ZIJN OPENINGSREDE.
RUDI SEMPELS, SCHEPEN VAN CULTUUR DISTRICT BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO.
ARCHIVARIS DANNY AARTS OVERHANDIGT 11 TEKENINGEN VAN GAILLIAERDE DIE NIET GEMAAKT ZIJN IN DE ANTWERPSE POLDER.
DE ABT VAN AVERBODE OPENT DE TENTOONSTELLING MET HET DOORKNIPPEN VAN HET LINT.
DE THEMATENTOONSTELLING 2023 IS GEOPEND VOOR HET PUBLIEK VANAF ZONDAG 9 APRIL TOT 1 NOVEMBER 2023.