Ontstaan

De heemkundige kring werd gesticht in 1959, in de periode dat enkele polderdorpen ten noorden van Antwerpen moesten wijken voor de uitbreiding van de haveninfrastructuur. Oosterweel, Oorderen, Wilmarsdonk en het grootste deel van Lillo werden toen afgebroken en verdwenen onder de baggerspecie.

De heemkundige kring wil de herinnering levendig houden aan de verdwenen Polderdorpen. Vele voorwerpen van de toen verdreven inwoners werden ondergebracht in het Poldermuseum, dat sinds 1964 huist in Lillo-Fort, het enige restant van de vier getroffen polderdorpen dat tot vandaag nog behouden bleef. Verder besteedt de kring ook aandacht aan de geschiedenis van deze en alle andere gemeenten (Berendrecht, Ekeren, Hoevenen, Stabroek en Zandvliet) uit de Polderstreek in zijn talrijke publicaties.

Zo verschenen sinds 1966 al vele honderden bijdragen in ons driemaandelijks tijdschrift ‘Polderheem’, samen goed voor ca. 5.000 pagina’s heemkundig nieuws. Anno 2017 telt Polderheem per kwartaal een oplage van 500 exemplaren. Daarnaast werden in de loop der jaren ook een hele reeks themanummers over specifieke onderwerpen uitgegeven. Verder richt de heemkundige kring geregeld ook nog andere activiteiten in en wordt in het Poldermuseum elk jaar een wisseltentoonstelling georganiseerd rond een specifiek Polders thema. De kring heeft er ondertussen al een rijke geschiedenis opzitten.