Tijdschrift Polderheem

Het eerste nummer van het driemaandelijks tijdschrift Polderheem werd gepubliceerd in 1966. Het verschijnt nog steeds en brengt in elk nummer ca. 36 pagina’s informatie over de geschiedenis van de Antwerpse Polder. De redactie streeft ernaar om de aandacht te verdelen over de diverse dorpen uit ons werkgebied. Ook is er variatie wat de historische periodes betreft en het soort onderwerpen dat aan bod komt.

Een abonnement kost amper € 15,00 voor 4 kwaliteitsvolle nummers én gratis verzending. Uiteraard rekenen we op steunende abonnementen  (€ 20,00) of beschermende abonnementen vanaf € 30,00.

Voor zover de voorraad strekt zijn losse nummers van de vorige jaargangen verkrijgbaar bij de secretaris, waar u ook meer inlichtingen kan krijgen over de prijs (afhankelijk van de jaargang) en de verzendkosten.

Geregeld worden ook themanummers uitgegeven. Een overzicht volgt hierna.

Hier vind je een overzicht van alle artikels  gepubliceerd in Polderheem. 

Hier lees je oude edities van Polderheem.