Tijdschrift Polderheem

Het eerste nummer van het driemaandelijks tijdschrift Polderheem werd gepubliceerd in 1966. Het verschijnt nog steeds met grote regelmaat, en brengt in elk nummer ca. 34 pagina’s informatie over de geschiedenis van de Antwerpse Polder. De redactie streeft ernaar om de aandacht te verdelen over de diverse dorpen uit ons werkgebied. Ook is er variatie wat de historische periodes betreft en het soort onderwerpen dat aan bod komt.

Om hiervan een idee te krijgen, kan u een kijkje nemen in de inhoudstafel van alle artikels ooit gepubliceerd in Polderheem. 

De verantwoordelijkheid voor het tijdschrift Polderheem ligt sinds 2021 bij het bestuur van de heemkring.

Een abonnement op het tijdschrift Polderheem is inbegrepen bij het lidgeld van de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder en het wordt gratis verzonden naar alle leden.

Voor zover de voorraad strekt zijn losse nummers van de vorige jaargangen verkrijgbaar bij de secretaris, waar u ook meer inlichtingen kan krijgen over de prijs (afhankelijk van de jaargang) en de verzendkosten.

Geregeld werden ook volledige nummers gewijd aan één thema. Deze themanummers, die in het abonnement begrepen zijn, worden achteraf apart te koop gesteld als zelfstandige publicaties.

lees oude edities van Polderheem door op deze link te duwen.