Polderheem 2-2022

Inhoud Polderheem:

Een mooi plaatje – Philippe Beaujean

Kringnieuws – De redactie

Zoekfoto – De redactie

Nieuws uit het Poldermuseum – Frans Yzermans

Brand in Stabroek – Robert Plompen

Oorderen in de Tweede Wereldoorlog – Hugo Vermeiren

Watersnood in Wallonië/Watersnood in Lillo… – Danny Aarts

Van Gildenhuis over Schuttershof tot Oude Brouwerij te Hoevenen – Leo Wens

Joannes Franciscus Schouvorst schoenmaker/schoolmeester te Berendrecht – Ludo Aertssen

“De Kerk van Berendrecht”

De definitieve buitengebruikstelling en ontwijding van de kerk te Berendrecht gaf de aanzet voor de heemkundige kring om te trachten een aantal voorwerpen uit deze kerk te bewaren voor het nageslacht.

Uit contact tussen de kerkfabriek en de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder bleek dat er diende uitgekeken te worden naar een nieuwe bestemming voor het interieur van de kerk. Enkele vergaderingen later was de oplossing een feit. In nauw overleg tussen Kerkfabriek, Heemkring en Poldermuseum, zou een groot deel van het interieur geschonken worden aan de heemkundige kring. In het Poldermuseum werd de nodige ruimte vrijgemaakt om een degelijke reconstructie te realiseren. Zo is het hoofdaltaar en andere items meer dan het bekijken waard in hun omgeving.

Meer over de geschiedenis van de kerk en het dorpsleven errond zijn verschenen in het driemaandelijkse tijdschrift Polderheem van de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder en dit in verschillende afleveringen.

Met deze realisatie voldeed de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder aan één van zijn voornaamste kerntaken, nl. meewerken aan de bescherming en instandhouding van ons erfgoed.

Opstelling in het Poldermuseum

Erevoorzitter Graaf Daniel Le Grelle overleden.

Met droefheid melden wij het overlijden van onze stichtende erevoorzitter, graaf Daniël Le Grelle.   Hij stierf op 96-jarige leeftijd.

De “Graaf”, zoals hij in de polder is gekend, stond aan de wieg van de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder. Op 15 oktober 1959 was hij medestichter van de Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder. In het eerste bestuur was hij ondervoorzitter. Maar na het afscheid van aalmoezenier Jan-Baptist Eelen werd hij voorzitter, en dat gedurende enkele decennia. Graaf Daniël Le Grelle werd geboren te Wilrijk op 20 juli 1922 en was van opleiding jurist. Hij maakte carrière als bankier en bedrijfsleider. Hij was de man die als directeur van het keuringsbedrijf Vinçotte een groen certificaat invoerde. De Graaf behartigde vanaf de jaren ’50 de belangen van de Antwerpse Polderdorpen. Van 1958 tot 1988 was hij onafgebroken lid in de Antwerpse gemeenteraad. Zo wist hij samen met Marcel Bartholomeeussen en Staf De Lie (ook een oprichter van de Heemkundige Kring) ervoor te zorgen dat Berendrecht, Zandvliet en Lillo Fort de havenuitbreiding wisten te overleven. Buiten de politiek was hij o.a. actief als voorzitter van het Belgisch Olympisch Comité, dat hij hervormde tot het BOIC. Hij was voorzitter van verschillende sportclubs en vertrouweling van het Hof.  Hij pleitte vurig voor de bescherming van een aantal historische gebouwen en voor het behoud van de luchthaven van Deurne. De Graaf was een fervent natuurliefhebber. Het Reigerbos lag hem heel nauw aan het hart en hij slaagde erin het te conserveren.

De heren Le Grelle (links) en Staf de Lie (rechts) bij de viering 50 jaar Heemkring van de Antwerpse Polder.

De Raad van Bestuur van de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder en alle medewerkers  wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.

 

Boek Kunst tijdens de oorlogsjaren: Marten Melsen en de Groote Oorlog te koop !!!

Het nieuwste boek van de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder, Kunst tijdens de oorlogsjaren: Marten Melsen en de Groote Oorlog,

belicht een nooit eerder te boek gestelde periode uit het leven van de Stabroekse Breugel. In het boek wordt door kleinzoon Jan Melsen de periode 1914-1918 vakkundig uit de doeken gedaan op niet minder dan 185 bladzijden. Met niet minder dan 250 reproducties in kleur is dit boek een verzamelobject voor elke kunstminnende inwoner van de Antwerpse Polder. Het boek is voor slechts 35 euro te koop in het Poldermuseum te Lillo, Drukkerij Publi-Polder te Stabroek of bij de heemkring zelf via mail ( heemkringpolder@gmail.com) en per telefoon op nummer 03.664.30.98 Bellen na 19 uur. De verzendingkosten buiten de Antwerpse Polder en Kapellen bedragen 5 euro.

 

 

Haast u nu er nog exemplaren beschikbaar zijn !!!

Tentoonstelling 2018

Marten Melsen en de Groote Oorlog

Ook in 2018 biedt de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder in het Poldermuseum een thematentoonstelling aan. Dit keer in samenwerking met de Stichting Marten Melsen VZW. Het thema van deze 19de tentoonstelling heet “Marten Melsen en de Groote Oorlog” met als ondertitel “Kunst in de Antwerpse Polder tijdens de harde oorlogsjaren 1914-‘18” en loopt van zondag 3 juni tot en met zondag 11 november.

Openingsuren / tarieven

Een korte biografie

Marten Melsen werd te Brussel geboren op 11 juli 1870. Hij was een echte Brusselaar met roots in de Antwerpse Polder en Ossendrecht (Nederland). Voor een uitgebreide biografie kunt u terecht op http://martenmelsen.free.fr/index_N.htm

Na eerst in 1894 een lange zomerperiode met een vriend-kunstschilder rond Stabroek en Berendrecht te hebben geschilderd én gefotografeerd, beslist Melsen om rond 1896 permanent naar Stabroek te trekken. Hij huurt een stuk in de driewoonst van de enorme boerin Mie Pot, die hij daarna regelmatig op zeer sappige en originele wijze heeft vereeuwigd op doek.

Melsen’s oeuvre wordt bekend, hij verkoopt vanaf 1907 aan musea en wordt bevriend met Stijn Streuvels en James Ensor. Na zijn huwelijk in 1909 met de nicht van zijn boezemvriend, de befaamde toondichter August De Boeck, koopt hij rond 1912 twee huisjes aan het Hoogeind te Stabroek, die hij liet ombouwen tot kunstatelier ‘t Vossevelt genaamd. De daarop volgende prille gezinsjaren worden een mooie periode van regelmatige tentoonstellingen en persoonlijk succes, dat plots door elkaar geschud worden in het oorlogsjaar 1914 door het drama van het verschrikkelijk conflict, dat jaren gaat duren. Deze thematentoonstelling in het Poldermuseum toont hoe de kunstenaar tijdens die  harde oorlogsjaren heeft kunnen overleven, waarin hij nieuwe inspiratie heeft gevonden, en welke kunstwerken hij maakte in een tijd dat schildersmateriaal moeilijk verkrijgbaar was en reizen praktisch onmogelijk werd. De tentoonstelling toont ook unieke documenten, brieven en foto’s uit het persoonlijk archief van de kunstenaar dat voor de eerste maal aan het publiek getoond.

De tentoonstelling is samengesteld door Jan Melsen, kleinzoon, en voorzitter van de Stichting Marten Melsen VZW, die diens artistieke nalatenschap conserveert en diens oeuvre-catalogus voorbereid. “Het feit dat ik noch de kunstenaar noch zijn echtgenote persoonlijk heb gekend, geeft mij de nodige afstand om het werk van mijn grootvader objectiever te beoordelen. Omdat drie van de vier kinderen van de kunstenaar ongetrouwd zijn gebleven is de artistieke erfenis en archief van mijn grootvader gelukkig volledig samen gebleven. Hierdoor kunnen we een tentoonstelling aanbieden die een prachtig en compleet overzicht geeft van het leven van deze opmerkelijke kunstenaar, met een scherp oog en Brusselse zin voor humor, tijdens de uitzonderlijk moeilijke jaren van de Groote Oorlog”.

Polderheem 1: van gansrijden in Oorderen over de Sint-Michielsabdij tot mysterieuze Hoevense sagen

Het 4de nummer van de 52ste jaargang van Polderheem is uit.

De auteurs schreven weer mooie artikels over allerlei Polderse onderwerpen:

 • De eerste pardeble …. (Alois Sledens)
 • Honderdtwintig jaar gansrijden te Oorderen (Ludo Aertssen)
 • Het hof van Veltwijck te Ekeren (Alfons Van den Wyngaert)
 • Sagen uit Hoevenen, mysterieus en bijna vergeten (Hugo Vermeiren)
 • Cijnsen van de Sint-Michielsabdij te Wilmarsdonk (Wim D’hooge)
 • Oude cijfers uit de bouwsector (Hugo Vermeiren)
 • Het gansrijden in de Polder tijdens de overstroming van 1953 (Gert Simons)

 

Een tijdreis naar het oude Stabroek

Het fiere polderdorp Stabroek is erg veranderd. Maar een aantal van deze prachtige en unieke gebouwen kan je ook vandaag nog in het echt bewonderen. Geniet van deze selectie met oude dorpsmonumenten.

 

 

 

 

Nieuw boek ‘Lillo boven… en onder het zand’.

Zaterdag 24 september was het zo ver. Na een jaartje intense voorbereiding was dit nieuw boek, een creatie van de Koninklijke  Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder kant en klaar om aan de pers en de genodigden in het Poldermuseum voorgesteld te worden.

Voorzitter Frans Yzermans sprak het welkomstwoord uit en schetste het ontstaan en de inhoud van het nieuw boek, een pareltje in de rij van de bijzondere uitgaven van de vereniging. De titel is niet zo maar lukraak gekozen. Wel bewust beantwoordt hij aan de onverbiddelijke realiteit.

Vooral diegenen die oorspronkelijk het dorp Lillo van voor de jaren ’60 nog gekend hebben begrijpen onmiddellijk wat de woorden ‘onder het zand’“ betekenen. En waar we nu nog van kunnen genieten en verplicht zijn in de beste omstandigheden te bewaren is het Lillo dat van de vernieling gespaard werd en boven het zand in leven mag blijven.

De samenstelling van het boek was in handen van Ludo Aertssen en een aantal eigen auteurs, maar ook enkele externe pennenridders zorgden voor inhoudsvolle artikels over het vroegere dorp en zijn inwoners.

Aanvullende inlichtingen zijn te bekomen via e-mail heemkringpolder@gmail.com of tel. 03 664 30 98 (liefst na 19 uur)

lillo_boekvoorstelling

Op de foto ziet men districtsburgemeester Carl Geeraerts, de schepenen Nathalie Aertssen en Rudi Sempels met enkele auteurs die fier het nieuwe boek tonen. 

Praktische informatie:

 • Druk: zwart/wit en met illustraties van Albert De Vree, Jos Van Aerde, Van Craen-Janssens en uit de archieven van de heemkundige kring en het Poldermuseum.
 • Aantal bladzijden: 214, waarvan een aantal in kleurendruk.
 • Eerste druk: 300 exemplaren.
 • Algemene coördinatie: Ludo Aertssen.
 • Verkoopprijs: 22 €.

Hoe bekomen ?

 • Door overschrijving op bankrekening BE91 9730 1394 3176 van Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder, 2940 Hoevenen, met vermelding  Lillo-boek. Inwoners van de Antwerpse polderdorpen betalen 22 € (gratis thuisbezorging).
 • Belangstellenden wonende buiten de polderdorpen betalen 26 € omwille van thuisbezorging per post.
 • Bij uitgeverij Publi-Polder, Laageind 30, 2940 Stabroek, tijdens de openingsuren.
 • In 2017 zal het boek eveneens in het Poldermuseum, tijdens de openingsuren aangeschaft kunnen worden.