POLDERHEEM

NUMMER 2 – 2022

Voorwoord

Kringnieuws

Zoekfoto

Nieuws uit het Poldermuseum

Brand in Stabroek

Ekeren in de Tweede Wereldoorlog

Watersnood in Wallonië 2021 – Watersnood in Lillo 1953… (2)

Van Gildenhuis over Schuttershof tot Oude Brouwerij in Hoevenen

Joannes Franciscus Schouvorst, schoenmaker/schoolmeester te Berendrecht

Een tijdreis naar het oude Stabroek

Het fiere polderdorp Stabroek is erg veranderd. Maar een aantal van deze prachtige en unieke gebouwen kan je ook vandaag nog in het echt bewonderen. Geniet van deze selectie met oude dorpsmonumenten.

 

 

 

 

Berendrecht op oude foto’s

De meeste van deze typerende Berendrechtse gebouwen kan je vandaag nog in het dorp terugvinden. De suikerfabriek in het gehucht Frederik-Hendrik aan de Schelde verdween met de havenuitbeiding. En de kerktoren die we zien bij de Sint-Jan Baptistkerk is in 1940 opgeblazen, en nadien in een andere stijl heropgebouwd.