Polderheem 3: van diamanten in Hoevenen tot de Putse kermis zoals het vroeger was

Het 3de nummer van de 51ste jaargang van Polderheem is uit. De auteurs schreven weer mooie artikels over allerlei Polderse onderwerpen:

 • Frans Pintens in de gruwel van WO I (deel 2) Karl Simons
 • Ooit werd in Hoevenen diamant geslepen Hugo Vermeiren
 • Berendrechtenaar doodgeschoten tijdens WOII Jos Van Thillo
 • Putse kermis zoals het was Hugo Vermeiren
 • Oorderen mocht geen 900 jaar worden Hugo Vermeiren
 • Wilmarsdonkse sprokkelingen Hugo Vermeiren
 • Wie herkent deze mensen? De redactie

Poldermuseum sluit vanaf maandag 12 september wegens renovatiewerken

Naar aanleiding van renovatiewerken aan het Poldermuseum zal dit gesloten worden vanaf maandag 12 september en dit tot het einde van de werken. De juiste renovatieperiode is nog niet gekend.
Hierdoor zal het publiek het Poldermuseum niet kunnen bezoeken op zondagen 18 en 25 september. De laatste openingsdag is zondag 11 september. Openingsuren : 13 uur tot 18 uur (laatste toegang 17 uur).

Polderheem 2: van overvallen boerenfamilies tot de rosmolen van Stabroek

Het 2de nummer van de 51ste jaargang van Polderheem is uit. De auteurs schreven weer mooie artikels over allerlei Polderse onderwerpen:

 • WO I: Pastoor als verslaggever in WO I (Wilmarsdonk) Hugo Vermeiren
 • WO I: Zandvlietenaar Frans Pintens in de gruwel van WO I (deel 1) Karl Simons
 • Boerenfamilies in Berendrecht overvallen Johnny Driesen
 • Waar stond ooit de rosmolen van Stabroek ?  Alfons Marcus en Hugo Vermeiren
 • De burgemeesters van de zelfstandige gemeente Ekeren Hugo Vermeiren
 • Oude krantenknipsels over gebeurtenissen in Lillo Johnny Driessen

Tentoonstelling ‘De Schelde in kaarten’ geopend in het Poldermuseum

Op 19 maart had in Lillo de jaarlijkse heropening van het Poldermuseum plaats. De maandenlange winteropknapbeurt was  achter de rug en de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder had er haar jaarlijkse thematentoonstelling, onder de titel ‘De Schelde in kaarten’ keurig opgesteld.

Foto’s van de opening

Wim Goossens, voorzitter van het Poldermuseum, richtte een hartelijk welkomstwoord aan de genodigden, met o.m. de districtsmandatarissen van de poldergemeenten en de occasionele
belanghebbenden. Hij dankte de vrijwilligers van het museum voor hun puike prestaties en sprak zijn waardering uit voor de prachtige opstelling, waarbij zijn bijzondere verzameling oude Scheldekaarten op een verzorgde manier voor het publiek kon ontsloten worden.

Prof. Dr. Eric Van Hooydonck, voorzitter van Watererfgoed Vlaanderen en specialist in de rijke historiek van de Schelde schetste op een bevattelijke wijze het groot en onderschat historisch belang van Lillo als Scheldedorp door de eeuwen heen.

Vervolgens kwam Philippe Beaujean als secretaris van de heemkundige kring en organisator van de tentoonstelling aan het woord. Zelf historisch onderlegd onderstreepte hij het groot belang van de collectie Scheldekaarten, die een duidelijk overzicht geven van de wisselende krijgsverrichtingen van de 17de en 18de eeuwen binnen het ruim Scheldegebied. Hij had een bijzonder woord van dank en een attentie voor Hugo Vermeiren, bezieler van de vijf vorige tentoonstellingen, die succesvol veel bezoekers aangetrokken hebben.

In naam van het districtsbestuur bevestigde Rudi Sempels, schepen voor cultuur, de goede wederzijdse verstandhouding en permanente samenwerking met de heemkundige kring en het Poldermuseum.  Hierbij kondigde hij aan dat het Poldermuseum op korte termijn kan
rekenen op subsidies om enkele dringende renovatiewerken aan het gebouw te laten uitvoeren.

Praktisch

Berendrecht op oude foto’s

De meeste van deze typerende Berendrechtse gebouwen kan je vandaag nog in het dorp terugvinden. De suikerfabriek in het gehucht Frederik-Hendrik aan de Schelde verdween met de havenuitbeiding. En de kerktoren die we zien bij de Sint-Jan Baptistkerk is in 1940 opgeblazen, en nadien in een andere stijl heropgebouwd.

Polderheem nr. 1: Van een drama op de Schelde tot de gansrijders van Lillo

Het 1ste nummer van de 51ste jaargang van Polderheem is uit. De auteurs schreven weer mooie artikels over allerlei Polderse onderwerpen:

 • De gansrijders van Lillo (2) Gert Simons
 • WO I  in Zandvliet (2) –  De pastoor als verslaggever
 • WO I  De kustbatterijen waakten Hugo Vermeiren
 • Zandvlietse soldaten sneuvelden voor Napoleon Ludo Aertssen
 • De Berendrechtse burgemeesters Hugo Vermeiren
 • Drama op de Schelde (Lillo 1888)  Johnny Driesen
 • Een Ekerse putmik als erfgoed in Bokrijk  Hugo Vermeiren
 • Mgr. Verhulst, bisschop uit Oorderen  Frans Yzermans
 • Belleke Trek  Hugo Vermeiren
 • Wie herkent dit voorwerp ?
 • Verkrijgbare boeken van de heemkundige kring

Een abonnement op het tijdschrift Polderheem is inbegrepen bij het lidgeld van de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder en het wordt gratis verzonden naar alle leden.