Polderheem 4: van Begijnen in de Polder tot de meisjes van Lillo

Het 4de nummer van de 51ste jaargang van Polderheem is uit. De auteurs schreven weer mooie artikels over allerlei Polderse onderwerpen:

 • Wilmarsdonkse sprokkelingen (deel 2) De redactie
 • De broederschap van de rozenkrans in de Polder Philippe Beaujean
 • Frans Pintens tijdens de gruwel van WOI Karl Simons
 • Begijnen in de Polder Angèle Gabriëls
 • Oorderen mocht geen 900 jaar worden (deel 2) Hugo Vermeiren
 • De petasjenboot van Lillo Hugo Vermeiren
 • De stamboom van Nicasius De Keyser Ludo Aertssen
 • De burgemeesters van Stabroek (deel 1) Hugo Vermeiren
 • Wie herkent deze meisjes van Lillo De redactie
 • Een wissel tussen Hoevenen en Ekeren Wim D’hooge

Een abonnement op het tijdschrift Polderheem is inbegrepen bij het lidgeld van de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder en het wordt gratis verzonden naar alle leden

 

Parenteel van Gratianus Danckaert De Keyser

Gratianus was een verre voorouder van de bekende Zandvlietse schilder Nicasius De Keyser.

Ludo Aertssen ging hiermee aan de slag: parenteel-van-gratianus-danckaert-de-keyser

Wat is een parenteel?

Een parenteel is in de genealogie een opstelling van een stamouderpaar of alleen een stamvader of een stammoeder (generatie I) met hun kinderen (generatie II) en al hun verdere afstammelingen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn uitgewerkt. Een parenteel lijkt een beetje op een omgedraaide kwartierstaat.

Per gezin wordt de naam van de nakomeling (man of vrouw) weergegeven, zijn/haar geboortedatum en plaats, datum en plaats van het huwelijk en de naam van echtgeno(o)t(e) en diens geboortegegevens. Deze gegevens worden als een doorlopende zin weergegeven, bijvoorbeeld: A, geboren 1 januari 1900 te B, trouwt 1 januari 1920 te C met D, geboren 1 januari 1901.
Daaronder volgt een lijst met kinderen en hun geboortegegevens.
Naast de genoemde basisgegevens kunnen extra gegevens worden vermeld, zoals beroep, bezittingen, evt. wetsovertredingen en diverse anekdotes.

In een parenteel komen personen voor met verschillende achternamen. Dit in tegenstelling tot een genealogie waarin meestal maar één achternaam voorkomt.

De nummering is dezelfde als bij een genealogie.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Parenteel

Nieuw boek ‘Lillo boven… en onder het zand’.

Zaterdag 24 september was het zo ver. Na een jaartje intense voorbereiding was dit nieuw boek, een creatie van de Koninklijke  Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder kant en klaar om aan de pers en de genodigden in het Poldermuseum voorgesteld te worden.

Voorzitter Frans Yzermans sprak het welkomstwoord uit en schetste het ontstaan en de inhoud van het nieuw boek, een pareltje in de rij van de bijzondere uitgaven van de vereniging. De titel is niet zo maar lukraak gekozen. Wel bewust beantwoordt hij aan de onverbiddelijke realiteit.

Vooral diegenen die oorspronkelijk het dorp Lillo van voor de jaren ’60 nog gekend hebben begrijpen onmiddellijk wat de woorden ‘onder het zand’“ betekenen. En waar we nu nog van kunnen genieten en verplicht zijn in de beste omstandigheden te bewaren is het Lillo dat van de vernieling gespaard werd en boven het zand in leven mag blijven.

De samenstelling van het boek was in handen van Ludo Aertssen en een aantal eigen auteurs, maar ook enkele externe pennenridders zorgden voor inhoudsvolle artikels over het vroegere dorp en zijn inwoners.

Aanvullende inlichtingen zijn te bekomen via e-mail heemkringpolder@gmail.com of tel. 03 664 30 98 (liefst na 19 uur)

lillo_boekvoorstelling

Op de foto ziet men districtsburgemeester Carl Geeraerts, de schepenen Nathalie Aertssen en Rudi Sempels met enkele auteurs die fier het nieuwe boek tonen. 

Praktische informatie:

 • Druk: zwart/wit en met illustraties van Albert De Vree, Jos Van Aerde, Van Craen-Janssens en uit de archieven van de heemkundige kring en het Poldermuseum.
 • Aantal bladzijden: 214, waarvan een aantal in kleurendruk.
 • Eerste druk: 300 exemplaren.
 • Algemene coördinatie: Ludo Aertssen.
 • Verkoopprijs: 22 €.

Hoe bekomen ?

 • Door overschrijving op bankrekening BE91 9730 1394 3176 van Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder, 2940 Hoevenen, met vermelding  Lillo-boek. Inwoners van de Antwerpse polderdorpen betalen 22 € (gratis thuisbezorging).
 • Belangstellenden wonende buiten de polderdorpen betalen 26 € omwille van thuisbezorging per post.
 • Bij uitgeverij Publi-Polder, Laageind 30, 2940 Stabroek, tijdens de openingsuren.
 • Bij de supermarkten Delhaize in Berendrecht en Zandvliet.
 • In 2017 zal het boek eveneens in het Poldermuseum, tijdens de openingsuren aangeschaft kunnen worden.

Polderheem 3: van diamanten in Hoevenen tot de Putse kermis zoals het vroeger was

Het 3de nummer van de 51ste jaargang van Polderheem is uit. De auteurs schreven weer mooie artikels over allerlei Polderse onderwerpen:

 • Frans Pintens in de gruwel van WO I (deel 2) Karl Simons
 • Ooit werd in Hoevenen diamant geslepen Hugo Vermeiren
 • Berendrechtenaar doodgeschoten tijdens WOII Jos Van Thillo
 • Putse kermis zoals het was Hugo Vermeiren
 • Oorderen mocht geen 900 jaar worden Hugo Vermeiren
 • Wilmarsdonkse sprokkelingen Hugo Vermeiren
 • Wie herkent deze mensen? De redactie

Poldermuseum sluit vanaf maandag 12 september wegens renovatiewerken

Naar aanleiding van renovatiewerken aan het Poldermuseum zal dit gesloten worden vanaf maandag 12 september en dit tot het einde van de werken. De juiste renovatieperiode is nog niet gekend.
Hierdoor zal het publiek het Poldermuseum niet kunnen bezoeken op zondagen 18 en 25 september. De laatste openingsdag is zondag 11 september. Openingsuren : 13 uur tot 18 uur (laatste toegang 17 uur).

Polderheem 2: van overvallen boerenfamilies tot de rosmolen van Stabroek

Het 2de nummer van de 51ste jaargang van Polderheem is uit. De auteurs schreven weer mooie artikels over allerlei Polderse onderwerpen:

 • WO I: Pastoor als verslaggever in WO I (Wilmarsdonk) Hugo Vermeiren
 • WO I: Zandvlietenaar Frans Pintens in de gruwel van WO I (deel 1) Karl Simons
 • Boerenfamilies in Berendrecht overvallen Johnny Driesen
 • Waar stond ooit de rosmolen van Stabroek ?  Alfons Marcus en Hugo Vermeiren
 • De burgemeesters van de zelfstandige gemeente Ekeren Hugo Vermeiren
 • Oude krantenknipsels over gebeurtenissen in Lillo Johnny Driessen

Tentoonstelling ‘De Schelde in kaarten’ geopend in het Poldermuseum

Op 19 maart had in Lillo de jaarlijkse heropening van het Poldermuseum plaats. De maandenlange winteropknapbeurt was  achter de rug en de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder had er haar jaarlijkse thematentoonstelling, onder de titel ‘De Schelde in kaarten’ keurig opgesteld.

Foto’s van de opening

Wim Goossens, voorzitter van het Poldermuseum, richtte een hartelijk welkomstwoord aan de genodigden, met o.m. de districtsmandatarissen van de poldergemeenten en de occasionele
belanghebbenden. Hij dankte de vrijwilligers van het museum voor hun puike prestaties en sprak zijn waardering uit voor de prachtige opstelling, waarbij zijn bijzondere verzameling oude Scheldekaarten op een verzorgde manier voor het publiek kon ontsloten worden.

Prof. Dr. Eric Van Hooydonck, voorzitter van Watererfgoed Vlaanderen en specialist in de rijke historiek van de Schelde schetste op een bevattelijke wijze het groot en onderschat historisch belang van Lillo als Scheldedorp door de eeuwen heen.

Vervolgens kwam Philippe Beaujean als secretaris van de heemkundige kring en organisator van de tentoonstelling aan het woord. Zelf historisch onderlegd onderstreepte hij het groot belang van de collectie Scheldekaarten, die een duidelijk overzicht geven van de wisselende krijgsverrichtingen van de 17de en 18de eeuwen binnen het ruim Scheldegebied. Hij had een bijzonder woord van dank en een attentie voor Hugo Vermeiren, bezieler van de vijf vorige tentoonstellingen, die succesvol veel bezoekers aangetrokken hebben.

In naam van het districtsbestuur bevestigde Rudi Sempels, schepen voor cultuur, de goede wederzijdse verstandhouding en permanente samenwerking met de heemkundige kring en het Poldermuseum.  Hierbij kondigde hij aan dat het Poldermuseum op korte termijn kan
rekenen op subsidies om enkele dringende renovatiewerken aan het gebouw te laten uitvoeren.

Praktisch

Berendrecht op oude foto’s

De meeste van deze typerende Berendrechtse gebouwen kan je vandaag nog in het dorp terugvinden. De suikerfabriek in het gehucht Frederik-Hendrik aan de Schelde verdween met de havenuitbeiding. En de kerktoren die we zien bij de Sint-Jan Baptistkerk is in 1940 opgeblazen, en nadien in een andere stijl heropgebouwd.

Polderheem nr. 1: Van een drama op de Schelde tot de gansrijders van Lillo

Het 1ste nummer van de 51ste jaargang van Polderheem is uit. De auteurs schreven weer mooie artikels over allerlei Polderse onderwerpen:

 • De gansrijders van Lillo (2) Gert Simons
 • WO I  in Zandvliet (2) –  De pastoor als verslaggever
 • WO I  De kustbatterijen waakten Hugo Vermeiren
 • Zandvlietse soldaten sneuvelden voor Napoleon Ludo Aertssen
 • De Berendrechtse burgemeesters Hugo Vermeiren
 • Drama op de Schelde (Lillo 1888)  Johnny Driesen
 • Een Ekerse putmik als erfgoed in Bokrijk  Hugo Vermeiren
 • Mgr. Verhulst, bisschop uit Oorderen  Frans Yzermans
 • Belleke Trek  Hugo Vermeiren
 • Wie herkent dit voorwerp ?
 • Verkrijgbare boeken van de heemkundige kring

Een abonnement op het tijdschrift Polderheem is inbegrepen bij het lidgeld van de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder en het wordt gratis verzonden naar alle leden.