Viering 50 jaar heemkring (2009)

Op 15 oktober 2009 werd in de kerk van Lillo het 50-jarig bestaan van de heemkring gevierd. De enige nog levende stichtende leden, graaf Daniel Le Grelle en journalist Staf De Lie, ontvingen een oorkonde.

De heemkundige kring werd gesticht in 1959, in de periode dat enkele polderdorpen ten noorden van Antwerpen moesten wijken voor de uitbreiding van de haveninfrastructuur. Oosterweel, Oorderen, Wilmarsdonk en het grootste deel van Lillo werden toen afgebroken en verdwenen onder de baggerspecie.