Alle berichten van Polderheemkringweb

Polderheem 1: van gansrijden in Oorderen over de Sint-Michielsabdij tot mysterieuze Hoevense sagen

Het 4de nummer van de 52ste jaargang van Polderheem is uit.

De auteurs schreven weer mooie artikels over allerlei Polderse onderwerpen:

 • De eerste pardeble …. (Alois Sledens)
 • Honderdtwintig jaar gansrijden te Oorderen (Ludo Aertssen)
 • Het hof van Veltwijck te Ekeren (Alfons Van den Wyngaert)
 • Sagen uit Hoevenen, mysterieus en bijna vergeten (Hugo Vermeiren)
 • Cijnsen van de Sint-Michielsabdij te Wilmarsdonk (Wim D’hooge)
 • Oude cijfers uit de bouwsector (Hugo Vermeiren)
 • Het gansrijden in de Polder tijdens de overstroming van 1953 (Gert Simons)

 

Een tijdreis naar het oude Stabroek

Het fiere polderdorp Stabroek is erg veranderd. Maar een aantal van deze prachtige en unieke gebouwen kan je ook vandaag nog in het echt bewonderen. Geniet van deze selectie met oude dorpsmonumenten.

 

 

 

 

Nieuw boek ‘Lillo boven… en onder het zand’.

Zaterdag 24 september was het zo ver. Na een jaartje intense voorbereiding was dit nieuw boek, een creatie van de Koninklijke  Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder kant en klaar om aan de pers en de genodigden in het Poldermuseum voorgesteld te worden.

Voorzitter Frans Yzermans sprak het welkomstwoord uit en schetste het ontstaan en de inhoud van het nieuw boek, een pareltje in de rij van de bijzondere uitgaven van de vereniging. De titel is niet zo maar lukraak gekozen. Wel bewust beantwoordt hij aan de onverbiddelijke realiteit.

Vooral diegenen die oorspronkelijk het dorp Lillo van voor de jaren ’60 nog gekend hebben begrijpen onmiddellijk wat de woorden ‘onder het zand’“ betekenen. En waar we nu nog van kunnen genieten en verplicht zijn in de beste omstandigheden te bewaren is het Lillo dat van de vernieling gespaard werd en boven het zand in leven mag blijven.

De samenstelling van het boek was in handen van Ludo Aertssen en een aantal eigen auteurs, maar ook enkele externe pennenridders zorgden voor inhoudsvolle artikels over het vroegere dorp en zijn inwoners.

Aanvullende inlichtingen zijn te bekomen via e-mail heemkringpolder@gmail.com of tel. 03 664 30 98 (liefst na 19 uur)

lillo_boekvoorstelling

Op de foto ziet men districtsburgemeester Carl Geeraerts, de schepenen Nathalie Aertssen en Rudi Sempels met enkele auteurs die fier het nieuwe boek tonen. 

Praktische informatie:

 • Druk: zwart/wit en met illustraties van Albert De Vree, Jos Van Aerde, Van Craen-Janssens en uit de archieven van de heemkundige kring en het Poldermuseum.
 • Aantal bladzijden: 214, waarvan een aantal in kleurendruk.
 • Eerste druk: 300 exemplaren.
 • Algemene coördinatie: Ludo Aertssen.
 • Verkoopprijs: 22 €.

Hoe bekomen ?

 • Door overschrijving op bankrekening BE91 9730 1394 3176 van Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder, 2940 Hoevenen, met vermelding  Lillo-boek. Inwoners van de Antwerpse polderdorpen betalen 22 € (gratis thuisbezorging).
 • Belangstellenden wonende buiten de polderdorpen betalen 26 € omwille van thuisbezorging per post.
 • Bij uitgeverij Publi-Polder, Laageind 30, 2940 Stabroek, tijdens de openingsuren.
 • In 2017 zal het boek eveneens in het Poldermuseum, tijdens de openingsuren aangeschaft kunnen worden.

Poldermuseum sluit vanaf maandag 12 september wegens renovatiewerken

Naar aanleiding van renovatiewerken aan het Poldermuseum zal dit gesloten worden vanaf maandag 12 september en dit tot het einde van de werken. De juiste renovatieperiode is nog niet gekend.
Hierdoor zal het publiek het Poldermuseum niet kunnen bezoeken op zondagen 18 en 25 september. De laatste openingsdag is zondag 11 september. Openingsuren : 13 uur tot 18 uur (laatste toegang 17 uur).

Tentoonstelling ‘De Schelde in kaarten’ geopend in het Poldermuseum

Op 19 maart had in Lillo de jaarlijkse heropening van het Poldermuseum plaats. De maandenlange winteropknapbeurt was  achter de rug en de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder had er haar jaarlijkse thematentoonstelling, onder de titel ‘De Schelde in kaarten’ keurig opgesteld.

Foto’s van de opening

Wim Goossens, voorzitter van het Poldermuseum, richtte een hartelijk welkomstwoord aan de genodigden, met o.m. de districtsmandatarissen van de poldergemeenten en de occasionele
belanghebbenden. Hij dankte de vrijwilligers van het museum voor hun puike prestaties en sprak zijn waardering uit voor de prachtige opstelling, waarbij zijn bijzondere verzameling oude Scheldekaarten op een verzorgde manier voor het publiek kon ontsloten worden.

Prof. Dr. Eric Van Hooydonck, voorzitter van Watererfgoed Vlaanderen en specialist in de rijke historiek van de Schelde schetste op een bevattelijke wijze het groot en onderschat historisch belang van Lillo als Scheldedorp door de eeuwen heen.

Vervolgens kwam Philippe Beaujean als secretaris van de heemkundige kring en organisator van de tentoonstelling aan het woord. Zelf historisch onderlegd onderstreepte hij het groot belang van de collectie Scheldekaarten, die een duidelijk overzicht geven van de wisselende krijgsverrichtingen van de 17de en 18de eeuwen binnen het ruim Scheldegebied. Hij had een bijzonder woord van dank en een attentie voor Hugo Vermeiren, bezieler van de vijf vorige tentoonstellingen, die succesvol veel bezoekers aangetrokken hebben.

In naam van het districtsbestuur bevestigde Rudi Sempels, schepen voor cultuur, de goede wederzijdse verstandhouding en permanente samenwerking met de heemkundige kring en het Poldermuseum.  Hierbij kondigde hij aan dat het Poldermuseum op korte termijn kan
rekenen op subsidies om enkele dringende renovatiewerken aan het gebouw te laten uitvoeren.

Praktisch

Berendrecht op oude foto’s

De meeste van deze typerende Berendrechtse gebouwen kan je vandaag nog in het dorp terugvinden. De suikerfabriek in het gehucht Frederik-Hendrik aan de Schelde verdween met de havenuitbeiding. En de kerktoren die we zien bij de Sint-Jan Baptistkerk is in 1940 opgeblazen, en nadien in een andere stijl heropgebouwd.