Tentoonstelling ‘De Schelde in kaarten’ (2016)

Op 19 maart 2016 had in Lillo de jaarlijkse heropening van het Poldermuseum plaats. De maandenlange winteropknapbeurt was  achter de rug en de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder had er haar jaarlijkse thematentoonstelling, onder de titel ‘De Schelde in kaarten’ keurig opgesteld.

Foto’s van de opening

Wim Goossens, voorzitter van het Poldermuseum, richtte een hartelijk welkomstwoord aan de genodigden, met o.m. de districtsmandatarissen van de poldergemeenten en de occasionele
belanghebbenden. Hij dankte de vrijwilligers van het museum voor hun puike prestaties en sprak zijn waardering uit voor de prachtige opstelling, waarbij zijn bijzondere verzameling oude Scheldekaarten op een verzorgde manier voor het publiek kon ontsloten worden.

Prof. Dr. Eric Van Hooydonck, voorzitter van Watererfgoed Vlaanderen en specialist in de rijke historiek van de Schelde schetste op een bevattelijke wijze het groot en onderschat historisch belang van Lillo als Scheldedorp door de eeuwen heen.

Vervolgens kwam Philippe Beaujean als secretaris van de heemkundige kring en organisator van de tentoonstelling aan het woord. Zelf historisch onderlegd onderstreepte hij het groot belang van de collectie Scheldekaarten, die een duidelijk overzicht geven van de wisselende krijgsverrichtingen van de 17de en 18de eeuwen binnen het ruim Scheldegebied. Hij had een bijzonder woord van dank en een attentie voor Hugo Vermeiren, bezieler van de vijf vorige tentoonstellingen, die succesvol veel bezoekers aangetrokken hebben.

In naam van het districtsbestuur bevestigde Rudi Sempels, schepen voor cultuur, de goede wederzijdse verstandhouding en permanente samenwerking met de heemkundige kring en het Poldermuseum.  Hierbij kondigde hij aan dat het Poldermuseum op korte termijn kan
rekenen op subsidies om enkele dringende renovatiewerken aan het gebouw te laten uitvoeren.