Historische avond over Fort Sint Martijn (2011)

Op 21 oktober 2011 organiseerde de heemkundige kring in het Vredehof te Zandvliet een historische avond met een voordracht en beelden gebracht door de professor H. Leune over het Fort Sint Martijn op Hoogerwerf.

Spaanse troepen hadden tijdens de Tachtigjarige Oorlog dit fort ter hoogte van de Zandvlietse schorren opgericht ter versterking van hun vesting te Zandvliet.  Hij stelde bij deze gelegenheid ook zijn nieuw boek voor dat hij over dit fort geschreven had.