Boek Poldergrond

Kaft Poldergrond definitief_402x590

Inhoud:

De strijd tegen het water

De ontstaansgeschiedenis van de Polder is een verhaal van eeuwen strijd, waarin dijken en overstromingen een hoofdrol spelen. (Dr. Karel Leenders)

Romeinen in Ekeren

Archeologen ontdekten in Ekeren een merkwaardig Gallo-Romeins bewoningstype dat nu als “Alphen-Ekeren” bekend staat. (Tim Bellens, Tim Clerbaut)

Nog schatten in de Poldergrond

Menselijke skeletten die werden opgegraven in de kerk van Oosterweel leren ons veel over leefgewoonten uit de late middeleeuwen. (Marit Van Cant)

Soldaten in de Polder

Omwille van de strategische ligging aan de Schelde werden een reeks militaire bolwerken gebouwd, waaronder Fort Kruisschans. (Dr. Han Leune)

Polders eenheidsgevoel

Tijdens de afbraak van enkele polderdorpen in de jaren 1950-1960 ontstond een samenhorigheidsgevoel bij de polderbewoners. (Niels Sverlow)

Oorderse schuur op wandel

De schuur van de Berghoeve stond eeuwenlang op Oorderse grond en herbergt nu in Bokrijk een tentoonstelling over de Polder. (Joyce Paesen)

Meesterwerk van Zandvlietenaar

Nicasius De Keyser werd uitverkozen om de monumentale vestibule te decoreren in het Antwerpse Museum voor Schone Kunsten. (Siska Beele)

Bestellen?

De voorraad van het boek is momenteel uitgeput.

Het boek ‘Poldergrond’ is in de boekhandel te koop aan 27 euro (ISBN 9789090278469). Het is ook verkrijgbaar bij onze heemkundige kring aan 22 euro (+ 5 euro verzendingskosten), na storting op rekening BE91 9730 1394 3176 van K.H.K. Antwerpse Polder, Hoevenen. U kunt verzendingskosten vermijden als u het boek komt afhalen bij Frans Yzermans in Hoevenen.

Meer info via info@heemkringpolder.be of telefonisch bij Frans Yzermans (03 664 30 98).