Restauratie schuur van Oorderse Berghoeve in Bokrijk (2012)

Op 22 juni 2012 werd in het Openluchtdomein van Bokrijk de grote schuur van de voormalige Berghoeve in Oorderen terug opengesteld voor het publiek. Deze schuur, het enige nog resterende gebouw van het voormalige polderdorp dat in 1960 volledig werd gesloopt, werd in 1965 steen voor steen afgebroken en daarna zorgvuldig heropgebouwd in het Openluchtdomein van Bokrijk.

Meer dan 40 jaar later werd de noodzakelijke restauratie voltooid dankzij een subsidie van € 177.000 van de Vlaamse regering. Vandaar dat Geert Bourgeois, Vlaams minister van Toerisme en Onroerend Erfgoed een van de sprekers was op de plechtigheid. In naam van de Poldergemeenschap werd het woord gevoerd door Martin Braem.
Zowel Gazet van Antwerpen als De Polder brachten hiervan verslag uit.

Sinds het toeristisch seizoen 2013 vormt deze schuur het decor voor een permanente multimediale tentoonstelling over de polderdorpen.