Tentoonstelling ‘De Eerste Wereldoorlog en de Polder’ (2014)

 

Aangezien het in 2014 100 jaar geleden was dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak, een verschrikkelijke periode die vier jaar lang wereldwijd veel leed en honderdduizenden doden veroorzaakte, leek een eerbetoon aan onze Polderse helden het meest geschikte thema voor de jaarlijkse tentoonstelling in het Poldermuseum.

De Eerste Wereldoorlog en de Polder

De uitgestalde voorwerpen, foto’s, documenten, exclusieve oorlogsvoorwerpen, tekeningen, schilderijen, oorkonden, souvenirs, brieven van frontsoldaten, ja zelfs een volledig uniform van een Berendrechtse oud-strijder maakten het geheel zeer attractief en lokaal-historisch waardevol. Deze verzameling was niet alleen samengesteld uit voorwerpen die reeds in het bezit waren van het Poldermuseum en van de heemkundige kring, maar ook uit in bruikleen gegeven voorwerpen van sympathisanten en families van de oud-strijders.

De meeste aandacht werd gegeven aan de gesneuvelden van de negen polderdorpen. Hun persoonlijke gegevens, aangevuld met hun militaire dienststaat, informatie over hun dood en graf waren beeldig weergegeven. Deze tentoonstelling was elke zon- en feestdag open tot zondag 28 september 2014.

Foto’s van de tentoonstelling

Foto’s van de officiële opening