Documentatiecentrum

Het ‘Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders’ bezit een rijke verzameling van documenten over de gehele polderstreek. Die bevat zowel gedrukt materiaal zoals boeken en brochures, tijdschriftcollecties, krantenknipsels, prentkaarten, kaarten en plans etc., maar ook foto’s, dia’s, films, videos en DVD’s en audio-opnamen. Naast een grote collectie bidprentjes en rouwbrieven is er ook een omvangrijk Polders schaduwarchief met o.a. kopieën uit het Rijksarchief van de regesten van de schepenakten van de Antwerpse Polder en andere documenten en van de parochieregisters van de verdwenen polderdorpen. Ook onze heemkundige kring heeft in de loop van de jaren veel materiaal naar het Documentiecentrum gebracht, net als de Heemkundige Kring van Ekeren.

In 1966 begon de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Ekeren, onder impuls van bibliothecaris Roger Keukelinck, met het systematisch verzamelen van documentatiemateriaal over de eigen omgeving, voornamelijk Ekeren, onder de naam ‘Dokumentatie Antwerpse Noorderpolders’. Na een aanpassing in de bibliotheekwetgeving in 1978 riep het gemeentebestuur van Ekeren een aparte entiteit in het leven en de ondertussen tot meer dan 5.000 stuks uitgebreide verzameling werd in de loop van 1980 ondergebracht op de eerste verdieping van de voormalige rijkswachtkazerne aan de Veltwijcklaan, als ‘Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders’.

Het werd de daaropvolgende jaren nog steeds geleid door Roger Keukelinck (1926-2004), die het uitbouwde tot een indrukwekkende heemkundige verzameling over het hele Poldergebied en ook zorgde voor de inventarisatie.

Het documentatiecentrum is nu ondergebracht in de gebouwen van het districtshuis, Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren.

Het ‘Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders’ heeft momenteel geen vaste openingsuren, maar voor opzoekingen ter plaatse is het wel mogelijk om een afspraak te maken via e-mail noorderpolders@stad.antwerpen.be.

Meer info: