Tentoonstelling: “De Kerk van Berendrecht”

 

De Kerk van Berendrecht

 

In 1999 werd op initiatief van de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder begonnen met de jaarlijkse organisatie van een thematentoonstelling. Onderwerp van alle exposities was steeds een Polderse aangelegenheid. Het Poldermuseum te Lillo is steeds gastheer geweest om dit initiatief gestalte te geven. De zoektocht naar een onderwerp voor 2019 bracht de verantwoordelijken van het Poldermuseum en heemkring snel tot een eensgezinde beslissing. In het kader van het 900-jarig bestaan van Berendrecht en de definitieve buiten gebruikstelling van de kerk aldaar lag het voor de hand dat gekozen werd voor een Berendrechts onderwerp, namelijk “De kerk van Berendrecht”.
Uit contact tussen de kerkfabriek en de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder bleek dat er diende uitgekeken te worden naar een nieuwe bestemming voor het interieur van de kerk. Enkele vergaderingen later was de oplossing een feit. In nauw overleg tussen Kerkfabriek, Heemkring en Poldermuseum, zou een groot deel van het interieur geschonken worden aan de heemkundige kring. En in het Poldermuseum werd de nodige ruimte vrijgemaakt om een degelijke reconstructie te realiseren. Zo is het hoofdaltaar en andere items meer dan het bekijken waard in hun omgeving.
Bovendien is aansluitend bij de Polderkamer in het museum een nieuwe ruimte ingevuld met o.a. een historisch overzicht van de kerkgeschiedenis door de eeuwen heen, aangevuld met allerlei bezienswaardigheden, curiosa en documenten uit parochiale leven. Aanbod komen o.a. de verplaatsing van de kerk, verwoestingen die het gebouw teisterden, enz.
Meer over de geschiedenis van de kerk en het dorpsleven errond zullen verschijnen in het driemaandelijkse tijdschrift Polderheem van de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder en dit in verschillende afleveringen