“De Kerk van Berendrecht”

De definitieve buitengebruikstelling en ontwijding van de kerk te Berendrecht gaf de aanzet voor de heemkundige kring om te trachten een aantal voorwerpen uit deze kerk te bewaren voor het nageslacht.

Uit contact tussen de kerkfabriek en de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder bleek dat er diende uitgekeken te worden naar een nieuwe bestemming voor het interieur van de kerk. Enkele vergaderingen later was de oplossing een feit. In nauw overleg tussen Kerkfabriek, Heemkring en Poldermuseum, zou een groot deel van het interieur geschonken worden aan de heemkundige kring. In het Poldermuseum werd de nodige ruimte vrijgemaakt om een degelijke reconstructie te realiseren. Zo is het hoofdaltaar en andere items meer dan het bekijken waard in hun omgeving.

Meer over de geschiedenis van de kerk en het dorpsleven errond zijn verschenen in het driemaandelijkse tijdschrift Polderheem van de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder en dit in verschillende afleveringen.

Met deze realisatie voldeed de Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder aan één van zijn voornaamste kerntaken, nl. meewerken aan de bescherming en instandhouding van ons erfgoed.

Opstelling in het Poldermuseum